Project

Het verzilveren van circulaire opties in de landbouw en kleding ter bevordering van de biodiversiteit

Er is relatief weinig bekend over het potentieel van de circulaire economie om ons voedselsysteem te verduurzamen. Hiervoor is meer kennis nodig over de relatie tussen de productiefase - zowel  binnen als buiten onze landsgrenzen - en de consumptiefase binnen onze landsgrenzen.

Er is nog relatief weinig bekend over wat voor effect een circulaire economie in Nederland heeft op biodiversiteit in de regios waarvandaan we agro-grondstoffen importeren. bijdragen aan deze ambitie, kijkend naar de impact van de Nederlandse consumptie, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Dit doen we door een raamwerk te ontwikkelen (bijv. Theory of Change) dat de relatie tussen relevante sectoren (landbouw en textiel) en actoren (consumenten, producenten) langs de waardeketen van de Nederlandse consumptie structureert. Op basis van dit raamwerk worden vervolgens mogelijke rekenmethoden en indicatoren geïnventariseerd waarmee het potentieel van kringlooplandbouw om de Nederlandse voetafdruk te halveren kan worden gemeten. Daarnaast worden governance-opties verkend waarmee overheden en andere actoren kringlooplandbouw en de voetafdruk kunnen beïnvloeden. 

Publicaties