Project

High-tech tools voor het fenotyperen van planten

De maatschappij staat de komende jaren voor de grote uitdaging om voldoende gezond voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking, terwijl juist trends laten zien dat de opbrengsttoename van voedselgewassen aan het afvlakken is. Er moeten efficiëntere voedselgewassen gevonden en/ of gecreëerd worden. Deze screening hiervan kan op grote schaal plaatsvinden door plant fenotyperingstechnologie, oftewel het automatisch analyseren van de groei en de gezondheid van planten.

Plant phenotyping is een nieuw onderzoeksgebied dat veel belangstelling heeft gewonnen zowel in de academische wereld als bij de industrie, met name veredelaars en high-tech partners. Het is een breed terrein en heeft ondertussen geleid tot een beter begrip van het functioneren van de plant in relatie tot zijn genetische eigenschappen. Anderzijds is de ontwikkeling van methoden en apparaten die op een niet-destructieve manier kwantificeren hoe de planten groeien met een snelle opmars bezig. Deze metingen worden gedaan in meerdere ontwikkelingsfasen van de plant.

Publiek-private samenwerking

In de academische wereld zijn grote consortia waar Wageningen University & Research (WUR) partner in is op grote schaal infrastructuur aan het ontwikkelen, methoden voor experimenten en data-analyse aan het uitwerken. Inzichten en nieuwe toepassingen zullen via deze PPS ontsloten worden voor het bedrijfsleven. Binnen deze publiek-private samenwerking worden verschillende concrete use cases uitgewerkt om nieuwe ontwikkelingen te verkennen en te vertalen naar een concrete toepassingen voordelig voor alle betrokken partners. De industriële high-tech partners zorgen voor een nieuwe impuls door fenotyperingsdata in verschillende groeistadia van de plant met state of the art apparaten en sensoren te verzamelen en te interpreteren met data fusion en deep learning technieken. Deze trends en technologieën hebben de potentie om een echte game changer te worden die de betrokken tuinbouwsector kan integreren in hun bedrijfsvoering.

In het project zijn drie use cases gedefinieerd waarbij qua economische insteek de overgang van een product naar een volgende schakel in de keten is gekozen, omdat daar kwaliteit en economische waarde van het product samen komen:

imagePSG.JPG
  • Use case 1: Gestandaardiseerde kwaliteitsinspectie van zaailingen voor veredelaars en plantenkwekers
  • Use case 2: Meten en voorspellen van uniformiteit van glasgroente gewassen en potplanten in verschillende groeistadia
  • Use case 3: Vrucht opbrengst metingen en voorspellingen met mobiele robots voor glasgroente gewassen

Publicaties