Project

Hogere EU Klimaatopgave

De Europese Commissie heeft de klimaatopgave verhoogt naar 55% in 2030. Het ministerie van LNV wil voor de onderhandelingen met de Commissie en het toekomstige klimaatbeleid graag een review van de studie 'Bestemming Parijs 2030, 2050' laten uitvoeren en een actualisatie van het reductiepotentieel voor landbouw en landgebruik in kaart brengen.

De Europese Commissie heeft de klimaatopgave verhoogt naar 55% reductie van broeikasgasemissies in 2030. Dit zal waarschijnlijk ook voor landbouw en landgebruik een verhoging van de reductiedoelstelling worden. Het ministerie van LNV wil voor de onderhandelingen met de Commissie en het toekomstig klimaatbeleid graag een review van de studie 'Bestemming Parijs 2030, 2050' laten uitvoeren en een actualisatie van het reductiepotentieel in kaart brengen. Het hoofddoel van deze studie is een review uit te voeren naar de kwantitatieve onderbouwing van de maatregelen en de drie geschetste varianten van een sectorale verdeling in de studie Bestemming Parijs, 2030, 2050 voor landbouw en landgebruik.

Publicaties