Project

Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen

Verveling bij varkens kan zorgen voor stress en verwondingen bij hokgenoten, zoals door staartbijten. Hokverrijking helpt om verveling te voorkomen. In dit project wil Wageningen Livestock Research bij meer varkenshouderijen effectieve hokverrijking introduceren.

Veel vragen bij varkenshouders

Hokverrijking is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen in de varkenssector. Ondanks dat er relatief veel kennis voorhanden is over de eigenschappen van verschillende verrijkingsmaterialen, is hier in het kader van het NVWA toezicht en IKB voorschriften toch nog veel discussie en onduidelijkheid over en leven er blijvend vragen bij individuele varkenshouders over wanneer hokverrijking nu wel of niet voldoet.

Effectieve hokverrijking introduceren

Dit 2-jarige project beoogt een stimulans te geven aan de introductie van effectieve hokverrijking in de varkenshouderij, door een handelingsperspectief te bieden en de mogelijkheden te ontdekken om met een juiste praktische inzet de resultaten te verbeteren. Hiertoe wordt op basis van ontwikkelde wetenschappelijke kennis, aangevuld met praktijkkennis en -ervaringen, een flowchart/stappenplan ontwikkeld. Daarmee kan een individuele varkenshouder tot een breed gedragen en effectief op maat gemaakt plan komen voor het aanbrengen van hokverrijking voor verschillende categorieën varkens.

Stappenplan ontwikkelen

De input voor het ontwikkelen van het stappenplan, inclusief aanpalende kennisproducten en -materialen, komt met name uit het inzetten en doorspreken van kennis en ervaringen in drie opeenvolgende kenniskringen bestaande uit varkenshouders, varkensdierenartsen, toeleveranciers, en onderwijs en onderzoek.

In elke kring worden vier themagerichte Onlinecafés georganiseerd, met een webinar of seminar als afsluitende bijeenkomst. Alle kennisproducten en -materialen worden gebundeld in een online (wiki elearning) omgeving van Groen Kennisnet. Met een klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats ten behoeve van een optimale inbedding en (internationale) afstemming met aanpalende projecten en trajecten.