Project

Holland Innovative Potato

Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling, productiesystemen en verwerking van aardappellen. Om deze positie te behouden en tegelijkertijd in te passen in de circulaire economie is in 2017 Holland Innovative Potato (HIP) opgericht om gezamenlijk onderzoek te doen naar een duurzamere aardappelketen. Leden van HIP zijn bedrijven en organisaties die actief zijn in veredeling, handel,en verwerking van aardappelen. De HIP leden, het Ministerie van LNV en NWO dragen een belangrijk deel van het budget bij. Wageningen Universiteit & Research is de belangrijkste onderzoekspartner van HIP. Het HIP onderzoek is onderverdeeld in drie Building Blocks (BB).

BB1 gaat over productiesystemen en de interactie van de plant met de bodem.

Dit buildingblock loopt van 2019-2023 en bestaat uit vijf work packages. De eerste vier work packages zijn gekoppeld aan vier TTW projecten uit een gezamenlijke call. Het vijfde workpackage gaat over vitaliteit in pootgoed.

BB2 gaat over de ontsluiting van knol-kwaliteitseigenschappen uit kruisbare verwanten

Dit builingblock heeft gelopen van 2017 tm 2019. Wilde Solanum soorten zijn geanylseerd op inhoudsstoffen van zowel knollen als bladeren. De resultaten van deze analyses vormen de basis voor verder onderzoek aan de voedingswaarde van de knol alsmede de functie van deze stoffen als afweer tegen ziekteverwekkers.

BB3 gaat over de ontsluiting van ziekte en plaag resistente uit kruisbare verwanten

Buildingblok 3 is in 2018 gestart en de WUR activiteiten lopen door tm 2023. Binnen BB3 zijn drie workpackages gedefinieerd waarin gezocht gaat worden naar resistentie van wilde Solanum soorten tegen:

BB3.1 microbiële pathogenen, virussen, projectleider Jack Vossen

BB3.2 nematoden, projectleider Misghina Goitom Teklu

BB3.3 insecten, projectleider Ben Vosman

Publicaties