Project

Impact corona op voedselgedrag

Door de Corona crisis bevinden we ons opeens middenin een real-life experiment. Van de ene op de andere dag zag onze wereld er totaal anders uit. Een enorme impact op ons leven, maar wat is de impact van de crisis op onze voedingskeuzes? Zijn we meer ongezonde keuzes gaan maken, zoals fast food, of meer gezonde keuzes zoals meer groenten en fruit. En hoe zit het met duurzaamheid? De crisis heeft ontzettend veel negatieve gevolgen, op allerlei fronten, maar tegelijkertijd zien we ook indicaties voor relatief grote veranderingen in eetpatronen. Dergelijke grote verschuivingen zijn normaliter lastig te bewerkstelligen, zeker op deze grote schaal,  en bieden daarom ook kansen. Door inzichtelijk te krijgen of we ook positieve nieuwe patronen kunnen ontdekken. En door inzicht te krijgen in welke veranderingen we zien en waarom deze plaatsvinden willen we samen vooruitkijken hoe goede nieuwe duurzame en gezonde gewoontes kunnen beklijven op de lange termijn.

Er staan nog heel veel vragen open als het gaat om wat de impact van COVID-19 is op onze voedselkeuzes. Tegelijkertijd is er in veel verschillende onderzoeken een klein onderdeel of subonderzoek meegenomen om de impact van COVID-19 in beeld te brengen. In dit project willen we lopende onderzoeken en bestaande data gebruiken om een beeld te krijgen wat de impact van COVID-19 is op keuzes van consumenten in de brede zin (van aankoop, motivaties, gedrag tot verspilling) en waarom we deze verschuivingen zien.

 

Op deze manier krijgen we een goed overzicht van de impact en kunnen we de positieve gevolgen identificeren. Door in te zoomen op de vraag waarom we deze effecten zien, resulteert dit project in aangrijpingspunten om de positieve gevolgen te begrijpen en te laten beklijven. We willen kijken naar de volgende deelvragen:

 
  1. Wat is impact van COVID-19 op voedselgedrag in de brede zin (Intenties, motieven, aankoop, aankoopkanalen, gezonde keuzes, verspilling)
  2. Kunnen we de positieve gevolgen verklaren (o.a., waarom en bij wie zien we positieve effecten)?
  3. Welke aangrijpingspunten bieden bovenstaande inzichten om positieve gevolgen te laten beklijven?

Publicaties