Project

Impact van pakketten van maatregelen op lange termijnvastlegging

Berekeningen van koolstofvastlegging aan pakketten van maatregelen voor de akkerbouw en veehouderij.

In dit project worden pakketten van maatregelen geevalueerd. Tot nu toe werden maatregelen alleen individueel behandeld, maar het nemen van een koolstofmaatregel gaat vaak gepaard met andere aanpassingen in het bedrijfsmanagement. Daarnaast is het effect van zo'n pakket niet simpelweg een optelsom van de maatregelen, maar kunnen er synergien en trade-offs plaatsvinden. Dit project is ook gekoppeld aan het project waar de kosten/baten van een maatregel(pakket) wordt doorgerekend.  

Publicaties