Project

Implementing and updating existing building blocks

De Wageningen Modelling group heeft een drietal tools ontwikkeld om modelleurs te helpen met het verbeteren beoordelen van de kwaliteit van modellen: 1) een Model Gallery, 2) een Good Modelling Practice wiki en 3) een methode voor Quality audits. Er wordt een klein budget gevraagd om deze tools te onderhouden, verder te verbeteren en om de modelleer gemeenschap verder te betrekken bij het bijwerken, gebruiken en verbeteren van de tools.

In de periode van 2019-2022 heeft de WMG gewerkt aan drie bouwstenen voor modelleurs bij WUR: 1) een database van modellen waar binnnen WUR aan gewerkt wordt (de Model Gallery), 2) een wiki over Good Modelling Practices en 3) een Quality Audit Process. Een eerste versie van de Model Gallery en de Good Modelling Practices wiki zijn online beschikbaar. Het Quality audit process is ontwikkeld en wordt toegepast.

In 2023 zal de focus komen liggen op: contact met gebruikers, onderhoud en bijwerken van de informatie. Tevens zal worden geprobeerd deze informatie breder bekend te maken en het gebruik ervan aan te moedigen. Voor de wiki wordt ook geprobeerd om de WUR modelleer gemeenschap aan te moedigen zelf nieuwe of ontbrekende informatie toe te voegen

Het is belangrijk deze 3 bouwstenen te onderhouden en bij te werken zodat ze blijvend kunnen bijdragen aan de verbetering van de modellen die bij WUR worden ontwikkeld.

Publicaties