Project

Improve our understanding on role of consumer in Food System Transitions

Duurzaamheidsproblemen in het voedselsysteem vragen om oplossingen. Het inzicht in de rol van de consument in het gehele systeem is nog onvoldoende aanwezig. Zeker in LMIC waar hele andere drijvers, krachten, en mogelijkheden spelen. Wij willen in dit project het inzicht in de consument als onderdeel van het voedselsysteem in LMIC op een inclusieve wijze vergroten.

Wereldwijd worden we geconfronteerd met zeer urgente duurzaamheidsissues. Het huidige voedselsysteem en de rol van de consument daarbinnen spelen hierbij een zeer belangrijke rol, en vormen daarmee mogelijk ook de weg naar oplossingen. Op dit moment weten we nog niet goed wat de rol van de consument is, in de complexiteit van het hele voedselsysteem. Deze kennisbehoefte is nog groter voor landen met lage en middeninkomens (LMIC). Op dit moment zijn de praktijk en de wetenschap vaak gestart vanuit een Westerse bril. In dit project willen we op inclusieve manieren en met de inzichten van lokale partners de kennis en inzichten te ontwikkelen van de rol van de consument in het gehele voedselsysteem (om meer duurzame voedselsystemen te stimuleren). We zullen (in WP1) een overzicht van de literatuur maken om zo de kennis vanuit verschillende relevante literatuurstromen te bundelen en de meest prominente en kansrijke drivers van consumenten te omschrijven voor de specifieke context van LMIC landen. Hierbij zullen we gebruik maken van de aanwezige kennis en experise van lokale partners. Verder zullen we (in WP2) een overzicht maken van relevante krachten en drivers die de consument in het gehele voedselsysteem beinvloeden met behulp van twee specifieke cases, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika en India. Resulterend in een overzicht met specifieke contextuele voorbeelden van relevante drivers en krachten in het gehele voedselsysteem in LMIC. Ten slotte, zullen we in (in WP3) werken aan tools om de noodzakelijke kennis en inzichten rondom de consument in het voedselsyteem verder te begrijpen, en hoe deze zouden kunnen bijdragen aan interventies richting een meer duurzaam voedselsysteem.

Publicaties