Project

Improving Herring Recr Surveys IHeRS

Recruitment is one of the main drivers of fish stock dynamics. Getting a correct perception of recruitment is therefore essential for fisheries management. Estimating recruitment too low will result in the loss of fishing opportunities (and distorted relationship between managers, stakeholders and science), estimating recruitment too high will result in overfishing. Recruitment strength is also one of the most difficult parts in fish stock dynamics to estimate.

For North Sea herring two dedicated surveys (IHLS and IBTS-MIK) target herring larvae to improve the knowledge on the recruitment strength are in place. But the information that is extracted from these is only of limited value to the stock assessment, because these samples collected only cover the autumn spawning part.

Improve estimating recruitment strenght

In 2018 and 2019 a Downs Recruitment Survey (DRS) has been carried out to improve estimating recruitment strength (thus including information on recruitment of Downs herring). Due to the short time series the DRS is currently not incorporated in the assessment that leads to TAC advice. However, the herring assessment working group (HAWG) looks very positive on this survey to incorporate this data in the assessment, when a longer time series is available (ICES 2019).

Also the participation of Norway in 2019 and both Norway and Denmark in 2020 prove the international need for collection of Downs Recruitment data. There are however some scientific questions to the survey method that need to be answered before the data can be incorporated in the assessment. WMR Participation in the IHLS and IBTS surveys is an integral part of the WOT programme, as is involvement in the stock assessment of North Sea herring. Evaluating and underpinning survey and data collection and the way the data is used in the assessment is core to the execution and effectiveness of the programme to support the ministry.

Monitoringsprogramma's in de Noordzee

De geboorte en opgroeien van jonge vis (jonge aanwas) is één van de voornaamste drivers van vispopulatiedynamica. Het is tegelijkertijd ook één van de lastigste biologische processen om een goed beeld van te krijgen. In de Noordzee zijn er twee monitoringsprogramma's actief om haringlarven te bemonsteren om zo een beeld te krijgen van de jonge aanwas van herfst paaiende haring. The Downs Recruitment Survey (DRS) is uitgevoerd in 2018 en 2019 om informatie te krijgen over de recruitment van winterpaaiers.

De ICES Herring Assessment Working Group (HAWG) is positief over deze eerste resultaten van de DRS. Maar er zijn nog een aantal vragen met betrekking tot verschillen in de bemonstering ten opzichte van de IBTS-MIK, welke er zijn vanwege de beperkte survey tijd voor de DRS. Dit project zal informatie verzamelen over het effect van dag versus nacht bemonstering, het gebruik van een blauw net in plaats van zwart, en het effect van de water stroming op de bemonstering van de larven. Met deze resultaten kan er een verbeterde proxy voor recruitment van Noordzee haring gegeven worden.

Publicaties