Project

In vitro darm systeem voor AMR

De afgelopen jaren is een grote reductie in het gebruik van antibiotica in de veehouderij gerealiseerd, met als gevolg een dalende trend in antimicrobiële resistentie (AMR).

Andere interventiestrategieën

Antibioticumresistentie blijft echter een actuele dreiging en naast de reductie van antibioticumgebruik zal ook gezocht moeten worden naar andere interventiestrategieën.

Publicaties