Project

In vitro darm systeem voor AMR

De afgelopen jaren is een grote reductie in het gebruik van antibiotica in de veehouderij gerealiseerd, met als gevolg een dalende trend in antimicrobiële resistentie (AMR). Antibioticumresistentie blijft echter een actuele dreiging en naast de reductie van antibioticumgebruik zal ook gezocht moeten worden naar andere interventiestrategieën.

Op dit moment moeten nieuwe interventiestrategieën eerst op het laboratorium in vitro getest worden. Wanneer een interventie in het laboratorium positieve resultaten geeft, is de volgende stap een in vivo experiment in een dier. Deze in vivo testen zijn noodzakelijk om de effectiviteit van een interventie aan te tonen in een meer complex systeem. Dit een kostbaar systeem, met ethische beperkingen waardoor maar een zeer klein aantal stoffen werkelijk getest kan worden, in de praktijk vaak ook nog met teleurstellende resultaten.

Om beter te kunnen voorspellen of een interventie succesvol is, zou gebruik kunnen worden gemaakt van een in vitro darm model. Dit model verschilt van de gebruikelijke laboratorium testen doordat de situatie in de darm wordt nagebootst door bacteriën te groeien in een gecontroleerd klimaat waarin temperatuur, pH en hoeveelheid O2 strikt gereguleerd kunnen worden. In dit model kan een microbioom van verschillende bacterie soorten worden gegroeid, wat gedurende langere tijd gevolgd kan worden, waardoor de situatie veel beter aansluit bij de situatie in de darm.

Door gebruik te maken van een in vitro darm systeem kan gemakkelijker de effectiviteit van een groter aantal interventiestrategieën worden voorspeld met een grotere betrouwbaarheid, voordat deze in diermodellen worden getest. Het systeem is veel breder inzetbaar dan alleen het onderzoek naar AMR, hiermee kan ook veel gemakkelijker onderzoek worden gedaan naar andere zaken die te maken hebben met het microbioom zoals interacties tussen (pathogene) bacteriën, plasmide ecologie, de invloed van andere factoren zoals bv voeding etc.

Publicaties