Project

Incidentele bijvangst

In de nieuwe EU MAP is de monitoring van incidentele bijvangst van beschermde soorten opgenomen. De bemonstering binnen Wageningen Marine Research moet hiervoor worden aangepast. Het doel van deze studie is om de registratie, databeheer- en opslag van de bijvangst van beschermde soorten te verbeteren. Hierbij is een belangrijk onderdeel het wegnemen van het taboe van registratie van beschermde diersoorten en het bereiken van een transparante grondhouding, zowel bij bemanningen van visserijvaartuigen als bij waarnemers aan boord.

In het kader van dit project worden artikels gepubliceerd in Visserijnieuws om de interesse in dit onderwerp te vergroten, bemanningen te stimuleren om mee te werken en hen te informeren over de voortgang. Bemanningen van enkele schepen zullen benaderd worden om mee te werken aan het opzetten van een waarnemingssysteem waarbij de schepen in kwestie als referentie-schip functioneren. Intern bij Wageningen Marine Research, zullen waarnemers actief begeleid worden om de monitoring van incidentele bijvangst te integreren in de routinematige discardsbemonstering.

Lees meer:

Publicaties