Project

Informatie legbroederijen

Legouderdieren lijken qua genitica veel op ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens. Bij legouderdieren speelt ook al jaren de transitie naar onbehandelde snavels. De kennis daarvan is mogelijk ook toepasbaar bij ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een verbod op het behandelen van de snavels van moederdieren van reguliere vleeskuikens. Voor moederdieren van trager groeiende kuikens en vaderdieren (hanen) is vijf jaar uitstel verleend van het verbod op snavelbehandelen. Het wel of niet behandelen van snavels is ook een belangrijk issue binnen de legouderdieren sector. Dit zijn genetisch gezien hele andere dieren, niet alleen vanwege hun lagere diergewicht, maar ook omdat ze van andere rassen afstammen met mogelijk ander gedrag. Er zijn echter ook overeenkomsten. Men veronderstelt dat legouderdieren qua genetica meer lijken op ouderdieren van trager groeiende rassen dan op ouderdieren van snel groeiende rassen. 

De laatste jaren is door de legbroederijen praktijkonderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden om legouderdieren met onbehandelde snavels te houden. Dit is gefaciliteerd door het toepassen van een breed scala aan (management)maatregelen, zoals verlichting (intensiteit, kleur, soort, etc.), bezettingsdichtheid, aangepaste voeders, klimaat, drinkwateradditieven, etc. Deze kennis is gefragmenteerd over de diverse legbroederijen. Een overzicht ontbreekt, waardoor niet duidelijk is of het achterwege laten van snavelbehandelingen bij legouderdieren mogelijk is. Bundeling van deze informatie kan hier inzicht in geven en kan bovendien mogelijk ook nuttig zijn bij ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens. Het doel van dit project is het verzamelen en analyseren van ervaringen en data van legbroederijen op het gebied van niet behandelen van snavels bij legouderdieren en deze kennis bundelen om enerzijds de situatie bij onbehandelde legouderdieren in kaart te brengen, anderzijds de opgedane kennis mogelijk toe te passen in de ouderdierensector voor trager groeiende vleeskuikens.

Publicaties