Project

Informatiemanagement

In het team van WOT Natuur en Milieu verleent de informatiemanager ondersteuning bij gegevensbeheer en analyses bij projecten van de WOT. Daarnaast heeft de informatiemanager een leidende rol op het te ontwikkelen beleid rond informatiemanagement. In dit project wordt informatiemanagementbeleid vorm gegeven en doorontwikkeld.

In dit project wordt het beleid voor het informatiemanagement vorm gegeven en wordt de beoogde samenwerking binnen het team rondom het informatiemanagement en de visie op de informatiestructuur uitgewerkt.

De belangrijkste knelpunten rondom het informatiemanagement worden benoemd en beschreven en waar mogelijk voorzien van concrete oplossingsrichtingen. Aspecten daarbij zijn een geschreven rapportage, het uitwerken en inbedden van tools om de processen rondom de informatiebehoefte en informatiebeschikbaarstelling beter te stroomlijnen en deels de samenwerking in het WOT-team verder vorm te geven en vanzelfsprekende inzet van de informatiemanager te bevorderen bij projecten waar professioneel informatiemanagement noodzakelijk is.

Publicaties