Project

Informatienet land- en tuinbouw


Nederland heeft de wettelijke verplichting gegevens aan te leveren aan de Europese Commissie rond de economische en duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse Land- en Tuinbouw. Dit project is gericht op het verzamelen van gedetailleerde gegevens op 1500 bedrijven.

Het doel van het Bedrijveninformatienet land- en tuinbouw is het voortzetten van de gegevensverzameling op 1500 bedrijven over het boekjaar 2022 en 2023. Het informatienet bevat een breed scala aan gegevens en beslaat zowel land- en tuinbouwbedrijven als visserij- en bosbouwbedrijven.

Dit project verzamelt die informatie van 1500 bedrijven uit de primaire land- en tuinbouw. Het betreft voor ca. 1200 bedrijven (= streefaantal) behalve financiƫle gegevens ook gegevens over o.a. inkomen buiten bedrijf, verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, organische mest en energie. Voor een deel van de bedrijven (300) worden de data ingekocht via accountantskantoren en blijft de verzameling beperkt tot de financiƫle kengetallen.

Aanpak en tijdspad

Voortzetting van de aanpak van voorgaande jaren.

Beoogde resultaten

  • In 2023 worden de gegevens van 1500 bedrijven tijdig aangeleverd aan de Europese Commissie.

Dit omvat:

  • Afronding dataverzameling voor ca. 1200 steekproefbedrijven in de MVO variant (streefaantal) over boekjaar 2022. Bedrijven zijn geschikt voor gebruik in onderzoek.
  • Aanlevering van 1500 bedrijven over boekjaar 2022 aan de Europese Commissie (via het zgn. RICA1 systeem).
  • Gedeeltelijke vastlegging van 1200 bedrijven in de MVO variant over boekjaar 2023.