Project

Informatienet Visserij en visteelt

Zowel voor de Europese Commissie als voor nationale doeleinden worden gegevens verzameld, beheerd en beschikbaar gesteld omtrent de Nederlandse visserij en visteelt.

Zowel voor de Europese Commissie als voor het nationale beleid worden gegevens verzameld van kotters (kleine zeevisserij), schepen van de z.g. pelagische vloot (grote zeevisserij), mosselkwekers en oesterkwekers.

Ook de aanlevering van de data aan de EU (conform nationaal plan visserij) en de rapportage over de inactieve vloot is in dit project opgenomen. 

Resultaten

Een voortgezette dataverzameling als onderdeel van de database ten behoeve van de jaarlijkse aanlevering aan de Europese Commissie en de jaarlijkse rapportage ‘Visserij in Cijfers’. De resultaten worden beschikbaar gesteld via Agrimatie.nl

Bedrijfsverslag aan deelnemende bedrijven.

Aanpak en tijdspad

  • Kottervisserij: het betreft behalve de financiële resultaten (kosten en opbrengsten) ook balansgegevens. Verkopen van de vis (besommingen) worden elektronisch binnengehaald. De overige kosten en opbrengsten worden verzameld aan de hand van facturen (verzameld via accountantskantoren of rechtstreeks van de reder). De reizen die de schepen maken (z.g. VIRIS gegevens) en waaraan de vastgelegde gegevens worden gekoppeld, worden elektronisch verzameld.
  • Mosselsector, viskweek en pelagische vloot: de gegevens worden verzameld uit de fiscale jaarstukken. De mate van detail is bij deze variant uiteraard beperkt tot die van de jaarstukken. Bij de gegevensvergaring van viskwekerijen is de aanpak afhankelijk van de mogelijkheden.
  • Via een enquête worden bedrijfseconomische gegevens verzameld van de zogenaamde inactieve schepen om te voldoen aan de eisen van de EC. Hoewel de economische betekenis van deze groep schepen marginaal is, moet aan deze verplichting worden voldaan.

Recente Publicatie

Agrarische feiten en cijfers (agrimatie.nl)