Project

Infrastructure for the European Network (cofin)

In het IS-ENES3 project wordt onderzoek naar klimaatverandering uitgevoerd door de meest toonaangevende Europese instellingen op dit gebied. Het project levert belangrijke kennisproducten zoals klimaatmodeldata voor het zesde IPCC assessment rapport (AR6) dat in 2022 zal uitkomen. Het IPCC is het door de Verenigde Naties ingestelde International Panel on Climate Change. IS-ENES3 richt zich op het genereren van klimaatdata, het verbeteren van klimaatmodellen, en trainingen en climate services om deze kennis te verspreiden in relevante internationale netwerken. Stakeholders kunnen deze kennis benutten in klimaatbeleid en ontwikkeling van klimaatadaptieve producten en productiemethoden. Wageningen Environmental Research is in dit consortium betrokken bij het toegankelijk en beschikbaar maken van klimaatkennis, in samenwerking met onder andere het KNMI.

Het IS-ENES3 project levert belangrijke kennisproducten zoals klimaatmodellen voor het zesde IPCC assessment rapport (AR6) dat in 2022 zal uitkomen. IS-ENES3 organiseert trainingen en schools waar impactonderzoekers aan kunnen deelnemen. Met deze bijdrage kan een actieve verbinding tot stand komen tussen impact onderzoekers en klimaatwetenschappers. Informatie over de klimaat-impact is te vinden op het climate4impact platform, dat door IS-ENES3 wordt onderhouden. Gebruikers kunnen data, modelvariabelen en toekomstscenario's downloaden op deze website. Het doel voor 2021 waar WENR vooral aan bijdraagt is de realisatie van een online Spring School en Summer school, beide met circa 20 cursisten op MSC/ PhD niveau.

 

Publicaties