Project

Inhoudelijke basis actieplan zenderen bruinvissen

Om een pilot te starten met het zenderen van bruinvissen (Phocoena phocoena) in Nederland levert Wageningen Marine Research (WMR) de inhoudelijke basis voor een actieplan. Deze inhoudelijke basis wordt vervolgens gebruikt om het actieplan zenderen bruinvissen op te stellen.

In het Bruinvisbeschermingsplan (2020, link) staat de aanbeveling om te starten met een gefaseerde pilot betreffende het zenderen van bruinvissen. Dit zenderonderzoek is essentieel om het benodigde inzicht te krijgen in het gedrag en habitatgebruik van de bruinvis in Nederlandse wateren, wat op dit moment op geen enkele andere manier kan worden verkregen. Met deze resultaten kunnen vervolgens maatregelen ter bescherming van de bruinvis uitgewerkt worden. Om een pilot te starten met het zenderen van bruinvissen in Nederland levert Wageningen Marine Research (WMR) de inhoudelijke basis voor een actieplan.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van relevante literatuur, het Bruinvisbeschermingsplan 2020 en de input vanuit twee bijeenkomsten die LNV in 2021 rond dit thema heeft georganiseerd. De inhoudelijke basis schetst wat de kennisvragen in relatie tot de informatiebehoefte zijn, en welke functionele eisen (eisen aan tags, eisen aan uitvoerders, eisen aan draagvlak acties, etc) nodig zijn om deze vragen te beantwoorden met zenderonderzoek aan bruinvissen. Deze inhoudelijke basis wordt vervolgens gebruikt om het actieplan zenderen bruinvissen op te stellen.

Deze kennisbasis zal voortborduren op het in 2016 gepubliceerde rapport over het zenderen van bruinvissen door Scheidat et al. (link), en er zal internationaal kennisuitwisseling plaatsvinden.

Publicaties