Project

Innovatieve technologische ontwikkelingen MS en chromatografie

Het meten van chemische voedselcontaminanten in complexe mengsels, zoals diervoeders, voedingsmiddelen, en biologische en forensische monstersmaterialen, is een wettelijke kerntaak van zowel RIKILT als het NVWA-Lab.

De technologische ontwikkelingen in de instrumentele analyse gaan echter razendsnel en bieden uitstekende kansen voor analysemethoden die niet alleen efficienter zijn, maar ook meer informatie opleveren. In dit project wordt nieuwe analysetechnologie geëvalueerd en onderzocht op geschiktheid voor toekomstig gebruik in wettelijk onderzoek.

Publicaties