Project

Inrichting kippenuitloop, AI risico en schade door roofdieren

De inrichting en beplanting van de buitenuitloop wordt om verschillende redenen door de pluimveesector hoog geprioriteerd. Dierenwelzijn, uitloop is inderdaad een verrijking voor de kippen; verspreiding van de kippen en daarmee de mineralen uit mest over de hele kippenuitloop ipv puntbelasting dichtbij de stal, verminderen van de kans op AI-besmetting door de uitloop onaantrekkelijk voor wilde watervogels te maken verminderen van verlies van kippen door toedoen van roofdieren verbetering van het imago richting de burger/consument dit bij voorkeur zo, dat er opbrengsten uit de uitloop te verwachten zijn in de vorm van op het bedrijf te gebruiken producten (strooisel, brandstof) of te verkopen producten (fruit, strooisel, brandstof)   Deze onderwerpen zijn van belang voor de biologische en de gangbare vrije uitloop pluimveehouderij. We willen bovengenoemde aspecten meenemen voor zowel de vrije uitloop (niet overdekt) als voor (nog te ontwikkelen innovatieve vormen van) overdekte uitlopen, waarbij problemen met bodembelasting, insleep van ziekten en predatie beter te beheersen zijn.


Buitenuitloop voor leghennen wordt gezien als een welzijnsverhogend element. De inrichting en beplanting ervan verdienen echter nog optimalisatie op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, milieubelasting en imago naar de consument.

Bovengenoemde aspecten gelden zowel voor de vrije uitloop (niet overdekt) als voor (nog te ontwikkelen innovatieve vormen van) overdekte uitlopen, waarbij problemen met bodembelasting, insleep van ziekten en predatie beter te beheersen zijn.

Het doel van het project is om te komen tot één of meer goed uitgedachte voorbeeldontwerpen van (overdekte) uitlopen, een beter inzicht in schade door roofdieren en richtlijnen voor de beplanting en overige inrichting van uitlopen voor leghennen.


Publicaties