Project

Insect breeding

In dit project ontwikkelen we een simulatiemodel dat voor verschillende insectensoorten ingezet kan worden. Door rekening te houden met specifieke kenmerken van insecten zal de genetische potentie van insecten voor de eiwittransitie in kaart gebracht worden. Bovendien testen we de voorspellingen uit het model met de zwarte soldaatvlieg.

In dit project ontwikkelen we een simulatiemodel dat voor verschillende insectensoorten ingezet kan worden. Door rekening te houden met specifieke kenmerken van insecten zal de genetische potentie van insecten voor de eiwittransitie in kaart gebracht worden. Bovendien testen we de voorspellingen uit het model met de zwarte soldaatvlieg.

Insecten zijn in potentie erg belangrijk voor de eiwittransitie, omdat zij afvalstromen om kunnen zetten in waardevolle producten voor zowel dierlijke als humane consumptie. Het op grote schaal produceren van insecten voor eiwitproductie is echter nog steeds een uitdaging. Daarnaast wordt er voor het kweken van de insecten geen gebruik gemaakt van de genetische potentie van insecten om de insecteneiwitproductie te verbeteren. In dit project zullen we een insecten fokprogramma ontwikkelen met als doel om het gebruik van insecten in de eiwittransitie te verbeteren. Binnen het project zal er een simulatiemodel ontwikkeld worden die gebruikt kan worden voor verschillende insecten soorten om de eiwitproductie te verbeteren. Dit is belangrijk omdat de levensgeschiedenis van insecten onderling sterk kunnen verschillen, maar vooral ook met bijvoorbeeld koeien en kippen waarvoor al veel kennis over fokprogrammas bestaat.

Voor het fokprogramma zal dus gebruik gemaakt worden van de kennis die beschikbaar is binnen het vakgebied fokkerij en genetica om te komen tot op maat fokprogrammas die rekening houden met de specifieke kenmerken van de insecten. Het ontwikkelde fokprogramma zal getest worden op de zwarte soldaatvlieg, dit is een insectensoort die op dit moment vaak gebruikt wordt in de productie van insecteneiwitten. Deze twee aspecten samen zullen bijdragen aan de snel groeiende insectenindustrie, waarbij het benutten van genetische variatie vanaf het begin mee genomen wordt om zo de toenemende vraag naar insecteneiwitten en de productie van gezonde, efficiënte insecten populaties te bevorderen.

Publicaties