Project

Instituties en natuurinclusieve innovaties

Dit onderzoek biedt zicht op bestaande institutionele structuren en activiteiten die het opschalen van natuurinclusieve innovaties belemmeren en verkent hoe overheden kunnen sturen om deze instituties te destabiliseren en nieuwe structuren en routines in te passen ten behoeve van een natuurinclusieve samenleving. Het onderzoek wordt toegepast op de zorgsector.

In dit project wordt een focus gelegd op het analyseren van instituties (o.a. factoren en mechanismen in de structuur, cultuur en activiteiten van betrokken organisaties) die het opschalen van natuurinclusieve innovaties belemmeren. Hierbij zal worden gekeken naar verschillende natuurinclusieve projecten in de zorgsector.

Plan van aanpak

Natuurinclusieve innovaties zijn nodig om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te realiseren. Recente studies bieden inzicht in de activiteiten van entrepreneurs (change agents of institutionele entrepreneurs) in het realiseren van dergelijke innovaties. Ook is er onderzoek verricht naar de sturingsmogelijkheden van overheden om natuurinclusieve innovaties te ondersteunen en faciliteren. Echter, het ondersteunen en faciliteren van innovaties is voor het realiseren van een transitie niet voldoende. Naast het opbouwen van innovatie, vereist een transitie ook destabilisatie van bestaande institutionele structuren die bijdragen aan het behouden van de status quo. Dit onderzoek biedt inzicht in bestaande structuren, activiteiten en routines die de opschaling van natuurinclusieve innovaties en zodoende de transitie naar een natuurinclusieve samenleving - tegenwerken. Er wordt zowel gekeken naar structuren (wetten, infrastructuur) als de activiteiten van partijen (overheden en niet overheden). Om dit te doen wordt, naast transitietheorie, gebruikgemaakt van de theorie rondom institutional work. Deze theorie biedt praktische handvatten voor het onderzoeken van hoe actoren instituties kunnen beïnvloeden en hoe duurzaamheidstransities zich ontwikkelen. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre en hoe de overheid kan sturen op het destabiliseren van bestaande institutionele structuren en praktijken ten behoeve van het opschalen van natuurinclusieve innovaties en de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Het onderzoek wordt toegepast op de zorgsector.

Publicaties