Project

Integral findings and value creation

Dit project brengt de nieuwe Voedselsysteem-kennis samen die in KennisBasis (KB) Programma Food Security and Valuing Water ontwikkeld wordt. De missie van het programma is: “Contribute to Zero Hunger by combining our interdisciplinary knowledge in the agri-food and water domains to shape the transitions towards sustainable food systems”.

Het programma Food Security and Valuing water bestaat uit meerdere ‘ motifs’ (sub programma’s). Middels onderzoek in deze motifs draagt Wageningen University & Research bij aan het halen van de Sustainable Development Goals nummer 2 ‘ Zero Hunger’. Dit specifieke project is gericht op het bij elkaar brengen en verbinden van de kennis die wordt opgedaan in alle motifs, het identificeren van toekomstige onderzoeksvragen en het bekendmaken van de opgedane kennis bij potentiele gebruikers van de kennis. Dit is bijvoorbeeld het ministerie van LNV, maar ook internationale organisaties zoals FAO, IFAD, WorldBank, CG instituten.

Dit project bestaat uit de onderdelen kennismanagement, ontwikkelen en faciliteren van dialogen tussen wetenschap en maatschappij, Communicatie en de verkenning van potentiele nieuwe onderzoeksgebieden binnen het programma.

Publicaties