Project

Integrated conceptual framework for a circular climate robust economy

Het KB A thema "Towards a circular and climate positive society" is gericht op twee van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd: resource uitputting en klimaatverandering. Binnen het subthema "bouwstenen voor een circulaire klimaat positieve samenleving" onderzoeken we wat de gevolgen zijn van keuzes in de transitie naar een circulaire en klimaat positieve maatschappij: wat zijn de interacties over verschillende schalen, wat zijn de grootste lekken, wat zijn de beste opties om cirkels te sluiten, wat is de impact op de uitstoot van broeikasgassen enz.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt in dit project een geïntegreerde conceptueel kader opgezet waarbij we ernaar streven alle relevante bouwstenen die al binnen WUR ontwikkeld zijn te combineren en elementen die nog ontbreken te ontwikkelen en toe te voegen. De uitkomsten van dit project zullen een basis vormen voor de andere projecten in het totale programma.

Publicaties