Project

Integrated development and application of WUR models

Dit project zal een proces op gang brengen naar een grotere integratie van hulpmiddelen voor wetenschappelijk advies om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar geïntegreerde beleids-, systeem- en strategieanalyses. Deze taak ondersteunt de ontwikkeling van het WR-systeemanalysekader dat strategische beleidsvragen kan beantwoorden en een leidraad kan vormen voor geïntegreerd beheer van hulpbronnen over onderwerpen die betrekking hebben op verschillende WR-domeinen (zie visieverklaring).

Dit project is een iteratief proces van (1) inventariseren en evalueren, (2) voortgang maken, (3) toepassen en (4) nieuwe inzichten consolideren. In de periode 2023/2024 zal Taak 2 voortbouwen op het eerdere werk dat in Taak 5 is gedaan in de jaren 2020-2022, met name om de aanbevelingen in het Taak 5-rapport uit te voeren. Voor 2023 bouwt deze taak voort op de ervaringen van de voorgaande jaren om investeringen in het bouwen van modelclusters en betrokkenheid bij bestaande en nieuwe initiatieven zoals de GMP WIKI te helpen begeleiden bij het verspreiden van best practices op het gebied van modelsamenwerking. Deze activiteiten omvatten een inventarisatie van wat als belangrijke uitdagingen kan worden beschouwd, zowel binnen WUR als bij potentiële opdrachtgevers (bijvoorbeeld ministeries) (Activiteit 2.1), die vervolgens de identificatie van potentiële modelsamenwerkingen stimuleert (Activiteit 2.2), aangevuld met het verder verzamelen van de beste praktijken en ondersteuning van hun verspreiding om modelsamenwerking binnen het systeemanalyseraamwerk te bevorderen (activiteit 2.3).

Publicaties