Project

Inventarisatie van innovatieve teeltconcepten

In het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 (UP GB) staat dat er een inventarisatie wordt uitgevoerd van innovatieve teeltconcepten die in ontwikkeling zijn of voornemens hiertoe. Daarbij worden ook initiatieven buiten Nederland meegenomen, voor zover relevant. De inventarisatie omvat zowel wetenschap als praktijk (hoofdstuk 4.2.5 van het UPGB). Dit additioneel project vult deze inventarisatie in.

Dit onderzoek levert nieuwe inzichten over de potentie van geïnventariseerde innovatieve teeltconcepten bij te dragen aan de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen in kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming en de MMIP A2. De nieuwe inzichten zullen zodanig geduid worden dat partijen van het UP GB hier mee verder kunnen in hun bijdrage aan het UP GB.

Publicaties