Project

INVITE

De kern van het INVITE-project is om zowel de efficiëntie van het testen van nieuwe rassen als de informatie die beschikbaar is voor belanghebbenden over de prestaties van rassen onder een reeks productieomstandigheden, biotische en abiotische stress te verbeteren.

Hierbij gaat het om het verkrijgen van kwekersrecht en toelating tot handelsverkeer via DUS-criteria, Onderscheidbaar (D), homogeniteit (U) en stabiliteit (S). En ook de VCU testen (Value for Cultivation and Use) van een landbouwvariëteit die vereist zijn voor toelating tot de nationale lijst.

Output en impact daarvan op de Nederlandse sector

  • INVITE zal modellen en statistische hulpmiddelen implementeren waarmee de prestaties van rassen kunnen worden voorspeld in een reeks omgevingen en gewasbeheerpraktijken, waarbij rekening wordt gehouden met de economische opbrengst voor land- en tuinbouwers. Deze resultaten zullen tijdens/ na de looptijd van INVITE gedeeld worden met de Nederlandse sector.
  • INVITE zal een scala aan betaalbare en beschikbare sensoren selecteren, implementeren, testen en bekend maken waar ook Nederlandse bedrijven al tijdens de looptijd van INVITE zelf kunnen experimenten.
  • In INVITE worden nieuwe data interpretatie methoden en sensortechnieken ontwikkeld en getoetst rondom het beoordelen van nieuwe rassen met als doel om ze toe te laten tot de commerciële markt. Deze technieken zal WR in samenspraak met NAKtuinbouw demonstreren aan de NL sector.
  • Inzichten, hulpmiddelen en methoden worden beschikbaar gesteld voor de Nederlandse veredelingssector, én rasbeoordelingsinstanties zoals het Nederlandse NAKtuinbouw om de efficiëntie en nauwkeurigheid van rassentoetsen en variëteitprestatietests te verbeteren en duurzaamheidscriteria te integreren.

In het consortium zitten 27 partners: zowel onderzoeksinstituten, universiteiten als ook instanties die de registratie / toetsing van nieuwe gewassen verzorgen. Zowel NAK tuinbouw als Wageningen Research en Wageningen University zitten samen in dit consortium en zijn daarmee als Nederland prominent in het project aanwezig. De nadruk van de Nederlandse deelname ligt bij werkpakket twee, WP2 Setting up mobile high throughput phenotyping tools. Samen met INRA (FR) is WR werkpakket leider van dit werkpakket.

invite-picture.jpg

Publicaties