Project

Invriezen als strategie voor de vernietiging van onderschepte quarantaineorganismen

In dit onderzoek worden robuuste protocollen ontwikkeld voor eliminatie door invriezen van quarantaine-insecten in partijen snijbloemen, groenten of fruit. Hiervoor is kennis nodig over het effect van temperatuurregimes op de insecten en over hoe in verschillende situaties en voor verschillende producten op een betrouwbare manier de benodigde condities kunnen worden bereikt.

In dit onderzoek worden robuuste protocollen ontwikkeld voor eliminatie door invriezen van quarantaine-insecten in partijen snijbloemen, groenten of fruit. Hiervoor is kennis nodig over het effect van temperatuurregimes op de insecten (het biologische deel van het onderzoek), en over hoe in verschillende situaties en voor verschillende producten op een betrouwbare manier de benodigde condities kunnen worden bereikt (het koeltechnische deel). Voor vijf insectensoorten wordt onderzocht bij welke behandelduur en -temperatuur ze worden gedood. Ook wordt onderzocht of de voorgeschiedenis van de insecten (conditionering) van invloed is op de overleving. Op basis hiervan worden protocollen gemaakt die een betrouwbare eliminatie van Q-insecten in partijen verse producten mogelijk maakt.

Publicaties