Project

Inzicht in zon- en LED licht

De basis van alle productie in de glastuinbouw is de lichtenergie uit een volkomen schone en gratis bron, namelijk de zon. Naast de zon, zijn LEDs een steeds belangrijker bron van verlichting in de glastuinbouw. Planten worden daardoor belicht door een combinatie van zonlicht en LED licht.

Meer inzicht en kennis van het lichtspectrum dat het gewas bereikt, en hoe dit lichtspectrum beïnvloed wordt door tijdstip, seizoen, lichtbron en door gewasdiepte is nodig om te begrijpen wat het gewas waarneemt en hoe LED belichting hierop een juiste aanvulling kan zijn. Op dit moment zijn lijnsensoren op de markt die PAR kunnen meten op verschillende gewasdiepten, en hebben we hierdoor inzicht gekregen in de verticale lichtverdeling in een gewas. Het zou een verrijking zijn als een dergelijk instrument ook de spectrale samenstelling kan meten.

Deze studie is gericht om nieuwe inzichten te leveren over de lichtbenuttingsefficiëntie over de tijd van enkele economisch belangrijke, maar structureel verschillende gewassen. Tegelijkertijd kan deze kennis worden overgedragen aan de praktijk, waarbij de toepassing van LED belichting voor elk gewas geoptimaliseerd kan worden.

Publicaties