Project

Kansrijke windenergiegebieden voor maricultuur en passieve visserij

Binnen deze studie zal worden gekeken naar de (relatieve) geschiktheid van toekomstige windenergiegebieden en -zoekgebieden voor verschillende vormen van maricultuur en passieve visserij als medegebruiksfunctie. De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt als een van de middelen binnen de discussie rondom de ruimtelijke inpassing van verschillende vormen van voedselproductie binnen windparken. 

Een studie naar de geschiktheid van de op 18 maart 2022 door de Ministerraad akkoord bevonden  windenergiegebieden en -zoekgebieden voor verschillende vormen van maricultuur en passieve visserij als medegebruiksfunctie.

Publicaties