Project

KB data management en WFSR bijdrage WDCC

Onderzoeksresultaten moeten FAIR zijn (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable; vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk en herbruikbaar) om efficient en met optimale kwaliteit te kunnen werken. FAIR data opslag leidt tot het sneller en eenvoudiger opslaan en terugvinden van analyse resultaten. Naast het oorspronkelijke doel van de analyses, kunnen de gegevens zo ook worden gebruikt voor andere (voedselveiligheid) vraagstukken. Dit vergt goed data stewardship. Hiervoor worden systemen ontworpen, richtlijnen opgesteld en data stewards opgeleid en begeleid.

Binnen het instituut wordt veel data gegenereerd die, naast het oorspronkelijke doel van de analyses, ook gebruikt kunnen worden voor andere (voedselveiligheid) vraagstukken. Om deze gegevens efficiënt te kunnen vinden en gebruiken, te koppelen en combineren met gegevens van buiten het WFSR is het noodzakelijk om deze gegevens meer FAIR te maken en op te slaan in een efficiënte en veilige manier. 

Voor het bereiken van het doel - FAIR-WFSR-data - worden er instructies opgesteld waarmee men op een praktische en inzichtelijke manier data kan opslaan en van meta-data (doel van het project, contactpersoon, type data, etc.) voorzien. Om dit mogelijk te maken worden er data management systemen (verder) ontwikkeld (servers, databases, etc.).

Verder worden er binnen het WFSR data stewards opgeleid die collegas kunnen ondersteunen in het bereiken van FAIR-WFSR-data en die er op toezien dat de richtlijnen consequent worden toegepast. Er wordt gezocht naar zoveel mogelijk overeenstemming in data stewardship binnen het instituut, maar ook in vergelijking met de praktijken binnen de Wageningen University and Research in het algemeen en nationaal. Deelname aan en ondersteuning van het Wageningen Data Competetence Center is hierbij essentieel.

Publicaties