Project

KD-2021-004 Verkenning reele vleesprijs

Op 28 september 2020 heeft minister Schouten in een brief naar de Tweede Kamer aangegeven dat ze een verkenning wil uitvoeren naar het idee van reële beprijzing van vlees ter bevordering van de verduurzaming.  

Dit onderzoek is de eerste stap van de bovengenoemde verkenning door de overheid. Gevraagd wordt om in te zoomen op de verschillende onderdelen en mogelijkheden van een (i) reële vleesprijs, waarvan (ii) de meerprijs ten goede kan komen aan duurzame veehouders en waar (iii) stakeholders / belanghebbenden zich aan willen verbinden.

Het gaat daarbij om vragen als 'wat is dat, een reële vleesprijs'? Is dat een 'true price' die consumenten aan de kassa betalen? Iets anders? Hoe kunnen de opbrengsten ervan teruggesluisd worden naar duurzame veehouders? Kan dit via een fonds, en hoe zit het dan met zaken als staatssteun? En hoe zorg je voor draagvlak van en verbinding met ketenpartijen voor deze maatregelen?

Publicaties