Project

KE2022 (B2) B1 Netwerken

Ondernemers zijn in de netwerken van Slim Landgebruik aan de slag gegaan met bodemkoolstofvastlegging en passen verschillende koolstofvastleggende maatregelen toe op hun bedrijf. Zij vormen de brug tussen onderzoek en effectiviteit en toepasbaarheid in de praktijk. Daarnaast spelen de netwerken een  rol in de kennisverspreiding van voorlopers en koplopers naar andere ondernemers.

Het rendabel kunnen toepassen van koolstofvastleggende maatregelen in de praktijk brengt vele uitdagingen en barrières met zich mee, is volop in ontwikkeling en kan een belangrijke bijdrage leveren bij de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen. Maatregelen dienen aan te sluiten op de praktijk en op bedrijfsniveau te passen binnen duurzaam bodembeheer. Ondernemers hebben voorbeelden nodig hoe de implementatie van koolstofvastleggende maatregelen kan werken. Het ondersteunen van ondernemers is hierbij belangrijk. In het netwerk project worden agrarische ondernemers uit de akkerbouw en veehouderij sector gevolgd. Het project loopt al sinds 2018. Inzichten van het sinds het begin van het project ingezette traject van ondersteuning en monitoring wordt vervolgd in 2022 met speciale aandacht voor een aantal in 2021 geselecteerde light house farms.  

Publicaties