Project

Kennisbehoefte IBP-VP gebieden

Met dit project beogen we om een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke kennisontwikkeling binnen de gebieden in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Dit wordt gedaan via een actiegerichte onderzoeksaanpak waarin samen met de gebieden wordt gewerkt aan het ontwikkelen van handelingsperspectief rondom regionale kennisvraagstukken. 

Met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) zijn diverse overheden en maatschappelijke partijen gezamenlijk aan de slag gegaan met de toekomstbestendigheid van het platteland in vijftien gebieden verspreid over Nederland. Daarbij wordt ingezet op een gezamenlijk leerproces waarbij de vijftien gebieden ook gebruik kunnen maken van inzichten die elders zijn opgedaan. 

Als onderdeel van dit leerproces wordt in dit project beoogd om een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke kennisontwikkeling binnen de gebieden in het IBP Vitaal Platteland. Daartoe wordt in 35 gebieden aansluiting gezocht bij de regionale behoeften op het gebied van kennis en onderzoek. Het doel is hierbij niet alleen om de gebieden te helpen met het articuleren van hun kennisvragen, maar ook om gebieden te adviseren over hoe ze met deze kennisvragen om kunnen gaan en waar mogelijk raakvlakken met andere gebieden en (lopend) onderzoek te identificeren. Hierbij is het de bedoeling om ook een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke leerproces binnen het IBP VP-programma.

Publicaties