Project

Kennisdesk Internationale voedselzekerheid

In het kader van het project Kansen voor Morgen zal de landbouwconsulenten worden gevraagd voorstellen of vragen in te dienen om beleidsprocessen of acties van de particuliere sector en investeringsmogelijkheden met betrekking tot voedselzekerheid die input van onderzoek vereisen, op gang te brengen of te versnellen.

In het kader van het project Kansen voor Morgen zal de landbouwconsulenten worden gevraagd voorstellen of vragen in te dienen om beleidsprocessen of acties van de particuliere sector en investeringsmogelijkheden met betrekking tot voedselzekerheid die input van onderzoek vereisen, op gang te brengen of te versnellen.

Publicaties