Project

Kennisintegratie natuur, bos, landschap in beleidscontext

Doelstelling van het project is ontsluiten, ontwikkelen en integreren van kennis van verschillende disciplines zoals ecologie, economie en beleidsanalyse op het aggregatieniveau van het WOT thema Balans van de Leefomgeving.

Doelstelling

Coördinatie van projecten voor kennisontwikkeling is onderdeel van de projectdoelstelling.

Centrale vragen zijn:
• Wat is de kennisbehoefte voor de Balans voor de Leefomgeving?
• Wat zijn de opties om in deze behoefte te voorzien?

Onderliggende vragen zijn:
• Welke (functionele) kwaliteitsaspecten spelen een rol bij het beoordelen van de Balans van de Leefomgeving?
• Welke kennis en welke aspecten van kennisintegratie zijn van invloed op deze  beoordeling en wat is het verband tussen de beoordeling en deze factoren?
• Welke kennis en welke aspecten van kennisintegratie vragen tegen deze achtergrond om versterking?
• Wat zijn opties om dit te realiseren?

Werkwijze

De belangrijkste mijlpalen en tussenproducten bij de totstandkoming van het werkprogramma zijn:

Strategische taak

• 1 juni: PBL formuleert de vragen aan de WOT N&M
• 15 september; WOT N&M stelt concept werkprogramma op met projectvoorstellen op (preproposals)
• 15 oktober; WOT N&M past  werkprogramma aan zet projectvoorstellen om in projectplannen (proposals)

Organiserende taak

• januari/februari; Getoetste projectplannen
• januari-december; Getoetste onderzoeksresultaten (vindt verspreid over het jaar plaats)

Operationele taak

De operationele taak zal verder uitgewerkt worden in de 2-maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep.

Resultaten

Ontsluiting, uitbouw en integratie van wetenschappelijke kennis voor een deskundige en betrouwbare uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken voor het Ministerie op het beleidsterrein Natuur & Milieu

Publicaties