Project

Kennisintegratie

De primaire taak van WOt NM is het ontsluiten, ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke kennis voor de WOt-taken die Wageningen University & Research uitvoert voor het Ministerie van EZ. Het betreft hier kennis over de fysieke leefomgeving en over de interactie tussen de fysieke leefomgeving en de sociaal economische omgeving.

Doel van het project is de definitie, de inhoudelijke coördinatie en begeleiding van de projecten voor kennisontwikkeling binnen het thema Natuurverkenningen van het WOt-werkprogramma.

Het project wordt uitgevoerd door de werkgroep kennisontwikkeling van de WOt NM. In deze werkgroep, waarin de relevante disciplines zoals ecologie, economie en beleidsanalyse zijn vertegenwoordigd, wordt de kennisontwikkeling in de verschillende WOt-thema’s op elkaar, op de algemene wetenschappelijke ontwikkelingen en op de toepassing afgestemd.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het WOt-werkprogramma en de begeleiding van de projecten voor kennisontwikkeling binnen dit werkprogramma wordt intensief samengewerkt met de contactpersonen van het PBL. Belangrijke fasen zijn:

  1. Opstellen meerjarenplan kennisontwikkeling
  2. Toetsen projectplannen
  3. Voortgangsbespreking
  4. Toetsen projectresultaten
  5. Evaluatie van de kennistoepassing door het PBL in de Natuurverkenning

Deliverables

  • WOt-interne informatie

Publicaties