Project

Kennismanagement

De WOT N&M is er op gericht om wetenschappelijke kennis te ontsluiten, verder uit te bouwen en toe te passen in wettelijke onderzoekstaken. Het betreft hier kennis over de fysieke leefomgeving en de interactie met de sociaal economische omgeving.

Door middel van kennismanagement streeft de unit WOT N&M naar continue verbetering van de kennisprocessen bij de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken voor het ministerie van LNV.

Publicaties