Project

Kennisontwikkeling en kennisverpreiding weidegang

Wageningen Livestock Research voert een aantal ondersteunende activiteiten uit voor de Stichting weidegang, in 2017 tot en met 2020.

Activiteiten:

  1. Bijscholing en up to date houden van Weidecoaches. Het gaat hier om kennisontwikkeling en kennisoverdracht middels bijscholingsdagen van ca 80 Weidecoaches.
  2. Verbreding communicatie weidegangkennis naar peloton middels periferie melkveehouderij.
  3. Ondersteuning van werkgroep stimuleringsmaatregelen, activiteiten Stichting weidegang en strategievorming.

Publicaties