Project

Kennisuitwisseling Evaluatie Natuurbeleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert regelmatig aan het kabinet over de kwaliteit van natuur en landschap in het kader van de wettelijk opgelegde Natuurplanbureaufunctie, onder meer Balans van de Leefomgeving en thematische assessments. Het PBL draagt bij aan de ondersteuning van besluitvormingsprocessen op natuur- en landschapsgebied en duurzaamheid via integrale studies en verkenningen voor maatschappelijke afwegingen.

Doelstelling

Dit project heeft tot doel om te zorgen voor een efficiënte, effectieve en eenduidige communicatie en kennistoepassing van WOt-producten. Het gaat voornamelijk om de productie van achtergrondpublicaties bij producten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de Natuurplanbureaufunctie, met name voor de Balansen.

Resultaten 2012

Het project heeft in 2012 tot de volgende kwantitatieve resultaten geleid (voor inhoudelijke resultaten zie de desbetreffende projecten binnen dit thema):

  • 11 WOt-werkdocumenten (nummers: 182, 270, 284, 287, 290, 294, 297, 298, 302, 304 & 316).
  • een aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften.
  • een aantal publicaties van toeleverende organisaties zoals Alterra en LEI.
  • diverse presentaties en lezingen.

Over de resultaten van onderzoek is gecommuniceerd via de website, nieuwsbrieven, Kennis Online en bijeenkomsten.

Beoogd resultaat

Het resultaat is een positief effect van de kennisdoorstroming en -toepassing voor de Natuurplanbureaufunctie naar PBL en EZ en positionering van het programma. Bijdrage aan een helder onderscheid tussen PBL-publicaties en resultaten van achtergrondrappportages waarvoor de WUR/WOT verantwoordelijk is.

Werkwijze

  • Het coördineren van het uitbrengen van drie tot vijf WOt-rapporten
  • WOt-werkdocumenten met bijbehorende WOt-papers (5 - 10 stuks) en mogelijk andere publicaties van afgerond onderzoek
  • Het (mede) organiseren en faciliteren van bijeenkomsten binnen het programma Natuurplanbureaufunctie
  • Het (mede) bepalen van het communicatiebeleid voor het programma (in samenhang met andere communicatieprojecten binnen de WOT)

Geen nader uitgewerkt plan van aanpak.

Publicaties