Project

Kennisuitwisseling thematische deelnetwerken

Nu het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid 2 jaar goed op gang is, is het tijd voor het stimuleren van semi-zelfstandige deelnetwerken rondom themas waarbinnen provinciale ambtenaren makkelijk zelf informatie, kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

Binnen het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid worden leeractiviteiten georganiseerd voor provincies waar zij leren en kennis en ervaring uitwisselen over vernieuwingen in het provinciale natuurbeleid. Deze vernieuwingen kunnen gaan over het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding tussen economie en natuur. Dit Lerend Netwerk voor provincies is al 2 jaar goed op gang. We willen in deze fase stimuleren dat er semi-zelfstandige deelnetwerken rondom themas ontstaan waarbinnen provinciale ambtenaren makkelijk zelf informatie, kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Deze deelnetwerken willen we aanjagen door het helpen organiseren van leerbijeenkomsten die provinciale ambtenaren rondom een bepaald thema willen oppakken, en het bieden van een online platform waarmee zij makkelijk informatie en kennis kunnen delen met elkaar. 

Publicaties