Project

Kennisuitwisseling Verkenning Natuurbeleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert regelmatig aan het kabinet over de kwaliteit van natuur en landschap in het kader van de wettelijk opgelegde Natuurplanbureaufunctie (onder meer Natuurverkenning en thematische assessments). Het PBL draagt bij aan de ondersteuning van besluitvormingsprocessen op natuur- en landschapsgebied en duurzaamheid via integrale studies en verkenningen voor maatschappelijke afwegingen. De resultaten van de projecten in dit thema worden vastgelegd in WOt-publicaties, en verder indien mogelijk en/of gewenst als bijdragen in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en congresbijdragen.

Dit project heeft tot doel om te zorgen voor een efficiƫnte, effectieve en eenduidige communicatie en kennistoepassing van WOT-producten. Het gaat voornamelijk om de productie van achtergrondpublicaties bij producten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de Natuurplanbureaufunctie, met name de Natuurverkenning.

Aanpak en tijdspad

Het project bestaat uit een aantal concrete activiteiten. Alle activiteiten lopen gedurende het gehele jaar en lopen parallel aan elkaar:

  • Het coƶrdineren van het uitbrengen van WOt-rapporten (3 - 5 stuks), WOt-werkdocumenten met bijbehorende WOt-papers (5 - 10 stuks) en mogelijk andere publicaties van afgerond onderzoek.
  • Het (mede) organiseren en faciliteren van bijeenkomsten die binnen het programma Natuurverkenning worden georganiseerd.
  • Het (mede) bepalen van het communicatiebeleid voor het programma (in samenhang met andere communicatieprojecten binnen de WOT).

Resultaten

  • WOt-rapporten, WOT-papers en WOt-werkdocumenten in oplage (WOt-papers alleen digitaal als pdf).
  • Mogelijke andere publicaties van afgerond onderzoek.
  • Bijdragen (mede-organisatie en facilitatie) van Programmabijeenkomsten zoals lunchlezingen.
  • Het communicatiebeleid voor het programma (in samenhang met andere communicatieprojecten binnen de WOT).

Publicaties