Project

Kennisverspreiding natuurlijke middelen

Inzet van natuurlijke middelen past in het beleid van kringlooplandbouw. Daarnaast draagt het gezond houden van dieren met natuurlijke middelen bij aan het verminderen van het gebruik van antibiotica en de daarmee samenhangende kans op resistentie en residuen. In dit projct willen we de bestaande kennis naar de doelgroepen communiceren.

In het streven gebruik van antibiotica en andere chemische middelen in de veehouderij te verminderen past de inzet van natuurlijke middelen voor diergezondheid. Gebruik van natuurlijke middelen vermindert zo de belasting van het milieu en draagt bij aan een duurzamer veehouderijconcept.

Dit project richt zich op kennisdoorstroming naar alle stakeholders in de keten, waaronder het agrarisch onderwijs (MBO tot universiteit), veehouders én het bedrijfsleven, waarbij kennis vraag-gestuurd en Op-Maat (op basis van vragen en behoeften doelgroepen) zal worden aangeboden. Samen met stakeholders werkt dit project aan het breder ontsluiten en beschikbaar maken van de kennis over de inzet van natuurlijke middelen voor diergezondheid die door o.a. WUR is bijeengebracht.

Dit zal zodanig worden uitgevoerd dat de behoeftes van de diverse sectoren zo goed mogelijk worden voorzien: Dierenartsen worden optimaal geïnformeerd zodat zij met deze kennis ook handelingsperspectief krijgen om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken in de praktijk. Voor (toekomstige)veehouders wordt de kennis zo aangeboden dat ze deze eenvoudig kunnen toepassen op hun bedrijf. Middels studiegroepen en innovatiecirkels wordt uitwisseling van kennis en ervaring gestimuleerd en op een hoger plan gebracht. Veevoederproducenten, leveranciers van diervoedersupplementen en farmaceuten zijn ketenpartijen die deze producten aanbieden, direct dan wel via veevoer. Voor hen is het van groot belang dat ze over toegankelijke, objectieve kennis beschikken. Doel is dat veehouders en dierenartsen op basis van objectieve kennis keuzes kunnen maken voor middelen.

Publicaties