Project

Klimaat en Natuurbeleid

Het landelijk gebied moet ruimte bieden aan veel doelen; energieopwekking, klimaatadaptatie, natuur. Die gaan niet automatisch goed samen en ruimte is schaars. Het is daarom belangrijk om bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied integraal te werken. Hoe goed lukt dat en hoe brengen we dat in kaart?

Vorig jaar is er onderzocht hoe het klimaatdossier en natuurdoelen op elkaar inwerken. Dit jaar zorgen we dat die kennis beschikbaar komt voor beleidsmakers. Daarna gaan we een stap verder door te onderzoeken hoe goed het in de praktijk lukt om verschillende doelen rond klimaatadaptatie, klimaatrobuustheid, natuurherstel en biodiversiteit met elkaar te verbinden.

Doel van dit project

We gaan dit onderzoeken vanuit het perspectief van terreinbeheerders. Welke doelen zijn goed met elkaar te combineren, welke doelen knellen, en verschilt dat per gebied? Ook gaan we kijken of bestaand beleid succesvolle integratie van doelen rond de genoemde dossiers in de weg staat. Hoe kan de overheid integraal werken makkelijker maken?

Tot slot gaan we kijken hoe we de uitdagingen rond klimaatdoelen en stikstofproblematiek het best kunnen meenemen in het evalueren van natuurdoelen. Wat zijn relevante aspecten om te beoordelen? En hoe kun je die goed in kaart brengen?

Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor het evalueren van het natuurbeleid en het opmaken van de balans van de leefomgeving.   

Publicaties