Project

Klimaat- en waterrobuust Laag NL van nu naar 2100

In de huidige discussie rond het klimaat- en waterrobuust maken van Laag Nederland wordt het huidige landgebruik als uitgangspunt genomen. Door middel van diverse technische maatregelen wordt getracht de problemen op te lossen. De vraag is of dit op de langere termijn houdbaar is. Er is behoefte aan plan voor de langere termijn waarbij wordt gekeken hoe we het landelijk gebied gaan inrichten en hoe de belangen van de diverse stakeholders daar in passen. 

Door niet het huidige landgebruik als uitgangspunt te nemen ontstaat er ruimte om andere (niet alleen technische) oplossingen te bedenken die beter om kunnen gaan met de snelle veranderingen van de omgeving (maaivelddaling, zeespiegelstijging, verzilting etc.). Het is daarbij wel belangrijk om de toekomst zo concreet mogelijk in te vullen en niet te blijven hangen in visionaire vergezichten.

Toekomstige verdienmodellen

In dit project werken we aan een plan voor het landgebruik en het inrichten van het landelijk gebied. Hierbij is naast het klimaat- en waterrobuust maken veel aandacht voor de toekomstige verdienmodellen voor de diverse stakeholders. Wij gaan daarbij nadrukkelijk opzoek naar vernieuwde landgebruikstypen waarbij functies worden gecombineerd of nieuwe functies (bv teelten) worden geïntroduceerd. Dit proces doen we met alle aanwezig stakeholder in een bepaald gebied waarbij we iedereen proberen mee te nemen hoe we van het huidige inrichten van het landelijke gebied binnen een generatie (2050) naar een economisch, sociaal en waterrobuuste inrichting komen.

Publicaties