Project

Knowledge Support

Het project Kennismanagement heeft tot doel visie, kennisdeling en samenwerking op het gebied van digitale data, algoritmen, modellen en software te bevorderen. Het ondersteunt ook de ontwikkeling van generieke methoden voor het delen van gegevens. Het stimuleert kennisuitwisseling en co-creatie tussen de verschillende domeinen in samenwerking met andere KB-programma’s

Hoe kunnen we binnen Wageningen University & Research een expert community bouwen die uitblinkt in AI, data science en software engineering voor toepassingen in de landbouw, voeding en milieu ? Het project Kennismanagement wil deze vraag beantwoorden door kennisdeling, visieontwikkeling en samenwerking te bevorderen en te ondersteunen. Het ondersteunt ook de ontwikkeling van generieke methoden voor het delen van gegevens. Het stimuleert kennisuitwisseling en co-creatie tussen de verschillende domeinen, bijvoorbeeld in de vorm van workshops en demonstraties, in samenwerking met andere KB-programma's.

Het project Kennismanagement heeft tot doel visie, kennisdeling en samenwerking op het gebied van digitale data, algoritmen, modellen en software te bevorderen. Het project bestaat uit de volgende activiteiten (in volgorde van prioriteit):

Publicaties