Project

Kosten-baten

Resultaat: Het project geeft onderbouwing en inzichten in de (middel)lange termijn kosten en baten (en benodigde investeringen) van maatregelen om koolstof vast te leggen in de bodem. Per maatregel wordt dit nader gespecificeerd, en zoveel als mogelijk gekwantificeerd. Het betreft maatregelen relevant voor de akkerbouw en maatregelen relevant voor de melkveehouderij. Ook wordt in 2022 een start gemaakt met het onderzoek naar de effecten die de maatregelen hebben op de impactthema’s in het Nationaal Programma Landbouwbodems.

Het project geeft onderbouwing en inzichten in de (middel)lange termijn kosten en baten (en benodigde investeringen) van maatregelen om koolstof vast te leggen in de bodem. Per maatregel wordt dit nader gespecificeerd, en zoveel als mogelijk gekwantificeerd. Het betreft maatregelen relevant voor de akkerbouw en maatregelen relevant voor de melkveehouderij. Ook wordt in 2022 een start gemaakt met het onderzoek naar de effecten die de maatregelen hebben op de impactthema’s in het Nationaal Programma Landbouwbodems.

Publicaties