Project

Kringlooplandbouw fase 2

Om bijdragen van boeren aan duurzaamheidsdoelen m.b.t. kringlooplandbouw integraal en eenduidig te meten, kan een belangrijke rol zijn weggelegd voor KPI’s (kritische prestatie indicatoren). In fase 1 van het KPI-K project is een KPI-systematiek voor kringlooplandbouw ontworpen die gebruikt kan worden als integrale meetmethode en die toegepast kan worden om te sturen op doelen en prestaties te belonen. In de volgende fase van het project, waar dit voorstel betrekking op heeft, wordt deze KPI-systematiek in verschillende pilots in de praktijk getest en verder ontwikkeld.  

Het doel van dit project is om de, in fase 1 van het project ontwikkelde, KPI-systematiek, te testen in de praktijk en, mede op basis van die praktijkervaringen, verder te ontwikkelen. In praktijkpilots verspreid over het hele land wordt de KPI-systematiek getest. Het kennisconsortium begeleid het testen en ontwikkeld de KPI-systematiek verder op inhoudelijke en operationele aspecten en op toepassingsmogelijkheden.  Waar de KPI-systematiek zich nu nog bevind in de onderzoeksfase, zal deze zich aan het einde van het project zich bevinden in de ontwikkelfase en voor een deel van de KPI’s in de implementatie fase. Dit betekent dat het  project resulteert in o.a.

  • KPI-K kernset 0 waarbij de KPI’s verder inhoudelijk zijn ontwikkeld en onderbouwd.
  • rekenregels en definities voor een integrale kernset KPI’s, inclusief een overzicht van databeschikbaarheid;
  • overzicht van gerelateerde maatregelen en wat daarvan gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemer
  • een voorstel voor drempel- en streefwaarden voor deze KPI’s passend bij beleidsdoelen;
  • testresultaten van praktijkpilots die antwoord geven op leervragen bijvoorbeeld rond doelbereik, deelnamebereidheid of borgbaarheid van prestaties;
  • een uitgewerkt plan voor operationalisering van de KPI-systematiek
  • een op praktijkervaringen gebaseerd advies over het gebruik van de KPI’s in diverse toepassingsvormen, inclusief de mogelijkheden om boeren vanuit publieke en private middelen te belonen voor de prestaties die zij leveren en advies over toekomstige governance.

 

Publicaties