Project

KRM indicatoren biodiversiteit

De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Marien is in volle gang. Doel is om in 2020 de Goede Mileutoestand te bereiken. Op dit moment wordt door Nederland o.a. gewerkt aan een monitoringsplan voor KRM/Natura 2000 en aan indicatoren voor biodiversiteit. Dit project is gericht op het testen en verder ontwikkelen van biodiversiteitsindicatoren die op OSPAR niveau (Noordoost-Atlantische Oceaan, inclusief Noordzee) worden ontwikkeld. Een aantal 'common indicators' zal worden getest en verder ontwikkeld op hun toepasbaarheid in Nederland.

Op Noordoost-Atlantische schaal wordt gezocht naar samenwerking op gebied van de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Op dit moment wordt er gewerkt aan Common Indicators voor het beoordelen van biodiversiteit op regionaal niveau (Internationale Noordzee) of zelfs NO-Atlantisch niveau.

Dit project betreft de analyse van de betekenis van biodiversiteitindicatoren voor KRM maatregelenpakket & beleid. LNV heeft behoefte aan een nadere beleidsondersteunende analyse van de in OSPAR ICG Cobam/BDC verband ontwikkelde gemeenschappelijke indicatoren en de in het najaar 2013 ontwikkelde Nederlandse mariene strategie deel II (Het Nederlandse monitoringsplan voor KRM en Natura 2000).

Centrale vraag is wat de biodiversiteitsindicatoren, in samenhang met het monitoringplan, betekenen voor de maatregelen die we in KRM verband moeten/kunnen gaan nemen om in 2020 de goede milieutoestand te bereiken. Het is niet zozeer sec rekenwerk alswel een lopend verhaal/doorkijk en eventueel scenario studie.

Deliverables

  • Een rapport
  • Uitwerkingen per indicator

Publicaties

Van der Loos L.M. & Gmelig Meyling, A.W. (2019) Het Duiken Gebruiken 4. Gegevensanalyse van het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO). Fauna-onderzoek met sportduikers in Oosterschelde en Grevelingenmeer. Periode 1994 t/m 2018. Stichting ANEMOON. 85 pp.